Follow us:

Wat betekent ‘hidjra’?

Het, door de aanhoudende druk van de moesjriks, verhuizen van de Moslims van Mekka, de stad waar de Profeet (vzmh) werd geboren en aangesteld als de laatste profeet van Allah, naar Medina. De hidjra is geen migratie. Migratie betekent verlaten.

Hier tegenover is de hidjra; het vetrekken van een plaats, met het terugkeren als optie, om het geloof dat Allah heeft neergezonden beter te kunnen beleven. Iemand die de hidjra als ibaadah verricht, noemt men ‘Moehaadjir’.

Hierdoor wordt de hidjra gezien als één van de belangrijkste aanbiddingsvormen. Allah heeft de moehadjiroen veelvuldig beloond.

De hidjra van onze profeet (saw) is in de tijd van de khalifaat van Omar (ra) benoemd tot het begin van de Islamitische kalender.

De islamitische jaartelling telt twaalf maanden: Moeharram, Safar, Rabi’ul-Awwal, Rabi’ul-Akhir, Jumaada ul-Awwal, Jumaada ul-Akhir, Radjab, Sha’baan, Ramadaan, Shawwaal, Dhul Qa’dah, Dhul Hidja.

Share This:

Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA