Follow us:

Day: December 13, 2020

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah Allah zegt in de heilige Koran in soerah el-Maaideh vers 6: ...

Iemand die zich bevindt in een staat van grote rituele onreinheid (djoenoeb) dient zich te reinigen (ghoesl) alvorens hij/zij gaat bidden.[1] Daarnaast...

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah De woedoe is een vereiste voor een geldig gebed en zolang je woedoe geldig is kan je er...

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah Er is geen vers in de Koran of een uitspraak van de Profeet (saw) die ons verbiedt om s...

Copyright 2020, All Rights Reserved. Powered by Brandbase hosting