Follow us:

Het uitstellen van ghoesl (de grote rituele reiniging).

Iemand die zich bevindt in een staat van grote rituele onreinheid (djoenoeb) dient zich te reinigen (ghoesl) alvorens hij/zij gaat bidden.[1]

Daarnaast is het niet haraam om de grote rituele wassing (ghoesl) uit te stellen. De metgezel Eboe hoerayrah vertelt aan Eboe Raafi’ dat hij de Profeet (saw) tegenkwam in één van de straten van Medieneh terwijl hij djoenoeb was. Meteen sluipte hij weg en ging hij de ghoesl verrichten. De Profeet (saw) merkte zijn afwezigheid op. Wanneer hij terug bij hem (saw) kwam, vroeg hij (saw): “Waar was jij, Eboe Hoerayrah.” Eboe Hoerayrah zei: “O boodschapper van Allah, je bent mij tegengekomen toen ik djoenoeb was, ik vond het niet goed dat ik bij je ging zitten voordat ik me ging wassen (de ghoesl verrichten). Hierop zei de Profeet (saw): “Soebhaanallah, een moemin (gelovige) wordt nooit onrein.”[2]

Hieruit kunnen we afleiden dat we niet genoodzaakt zijn om de ghoesl te verrichten alvorens we iets gaan doen. Maar we moeten wel opletten dat we genoeg tijd hebben om de ghoesl te verrichten voordat de gebedstijd verstreken is. Wetende dat we als mensen vergeetachtig kunnen zijn, is het aangeraden om zodra men de kans heeft, de ghoesl te verrichten om te voorkomen dat we een gebed gaan missen.


[1] Soerah el-Maaideh, 6

[2] Moeslim, el-hayd, 371

Share This:

Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA