Follow us:

Is het toegestaan om staand te urineren?

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah

Er is geen vers in de Koran of een uitspraak van de Profeet (saw) die ons verbiedt om staand te urineren. Integendeel er is een hadieth overgeleverd door de metgezel Khoezeyfeh Bin Yemaan (ra) waarin verteld wordt dat de Profeet in een noodsituatie staand heeft geürineerd.[1]

Echter in een andere overlevering zegt de Profeet (saw):

De meeste bestraffing in het graf is door (zich niet te beschermen tegen) urine.[2]

Hieruit kunnen we afleiden dat we ons moeten beschermen tegen urine. Urineresten op het lichaam en kledij kunnen een belemmering vormen voor de geldigheid van het gebed. Ons beschermen tegen urineresten kunnen we best doen door zittend te urineren.

Naast de religieuze reden is er ook een geneeskundige reden waarom we best zittend kunnen urineren. Wanneer we staand urineren, blijven er urineresten in de galblaas en dit kan op termijn voor ziekten zorgen. Tijdens het zittend urineren, wordt er een druk uitgeoefend op de galblaas waardoor alle urine eruit komt.


[1] Boekharie, el-woedoe, 61

[2] el-Haakim, el-Moestedrak, 183/1

Share This:

Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA