Follow us:

Kan ik meerdere gebeden verrichten met dezelfde woedoe?

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah

De woedoe is een vereiste voor een geldig gebed en zolang je woedoe geldig is kan je er zoveel gebeden mee verrichten als je wilt:

Op de dag van de verovering van Mekka zag Omar bin Khattaab (ra) dat de Profeet (saw) al zijn gebeden verrichtte met dezelfde woedoe. Hierop zei hij: “Je hebt vandaag iets gedaan wat je eerder niet deed.” Hierop zei de Profeet (saw): “Ik heb het bewust zo gedaan Omar.”[1]

Uit dit bericht kunnen we afleiden dat de Profeet (saw) de gewoonte had om voor elk gebed een nieuwe woedoe te verrichtten omdat dit meer beloningen oplevert maar dat het wel toegelaten is om met één woedoe meerdere gebeden te verrichten.


[1] Moeslim, et-tahaarah, 576

Share This:

Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA