Follow us:

Vormt nagellak een belemmering voor mijn woedoe?

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah

Allah zegt in de heilige Koran in soerah el-Maaideh vers 6:

O, jullie die geloven! Als jullie willen overgaan tot het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot en met de ellebogen en wrijf (met natte handen) over jullie hoofden en (was) jullie voeten, inclusief de enkels.

In dit vers worden de ledematen opgesomd die gewassen of bevochtigd moeten worden tijdens een woedoe.

Bij het wassen is het de bedoeling dat de ledemaat volledig in aanraking komt met water:

De metgezel Omar bin Khattaab (ra) vertelt: Een man verrichtte de woedoe. Een deel van zijn voet dat zo groot was als een nagel vergat hij te wassen. De Profeet (saw) zei: “Ga terug en verfraai je woedoe (verricht het correct). [1]

Dus we zien dat als er een deel niet wordt gewassen, de woedoe ongeldig is. Daarom is het belangrijk dat er zich op de ledemaat niets mag bevinden dat het water tegenhoudt. Nagellak is een laag verf dat ertoe leidt dat het water niet in aanraking komt met de nagels en daarom een belemmering vormt voor een geldige woedoe.


[1] Moeslim, et-Tahaarah, 642

Share This:

Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA