Follow us:

Category: Vraag&Antwoord

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah Allah zegt in de heilige Koran in soerah el-Maaideh vers 6: ...

Iemand die zich bevindt in een staat van grote rituele onreinheid (djoenoeb) dient zich te reinigen (ghoesl) alvorens hij/zij gaat bidden.[1] Daarnaast...

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah De woedoe is een vereiste voor een geldig gebed en zolang je woedoe geldig is kan je er...

Bismillahirrahmaanirahiem, elhamdoelillah, wessalaatoe wesselaamoe ‘alaa rasoelillah Er is geen vers in de Koran of een uitspraak van de Profeet (saw) die ons verbiedt om s...

De koran is de naam van het boek dat werd geopenbaard door Allah aan de laatste profeet Moehammed (saw). Het is tevens het laatste boek gezonden door Allah. Het is sindsdien overgeleverd van generatie op generatie tot vandaag...

Er zijn voor ons twee feestdagen waarin we al feestend hopen op een beloning in het hiernamaals; ied al-Fitr en ied al-Adha. Dagen die gevierd worden buiten deze twee feestdagen hebben enkel betrekking op het leven op aarde. Zolang er niemand buiten ...

Vanaf de pubertijd begint ook de verantwoordelijkheid. De pubertijd begint voor de man met de eerste ejaculatie die hij ervaart. Voor de vrouw is dit vanaf de eerste menstruatie. Bij gevallen waar vertraging optreedt, kan de leeftijd van 15 jaar aang...

Het, door de aanhoudende druk van de moesjriks, verhuizen van de Moslims van Mekka, de stad waar de Profeet (vzmh) werd geboren en aangesteld als de laatste profeet van Allah, naar Medina. De hidjra is geen migratie. Migratie...

Ibaadah is het aanbidden van Allah. Allah heeft in zijn boek, de Koran en door middel van zijn Profeet (vzmh) vermeld waar hij tevreden over is en waar hij niet tevreden over is. Als er met de dingen waar hij tevreden over is aanbidding wordt gedaan,...

Telkens als de woorden; ‘boek’ en ‘lezen’ bij elkaar komen, moeten we eerst concluderen dat de koran voor ons altijd op nummer één staat. Lezen is voor ons altijd eerst het lezen van de koran. Desalniettemin zijn er heel veel boeken die het waard zi...

Copyright 2020, All Rights Reserved. Powered by Brandbase hosting