Vraag & Antwoord

Forumnavigatie
Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Wat moeten wij verstaan onder “de koran en de ahadieth”?

Wat moeten wij verstaan onder “de koran en de ahadieth”?

De koran is de naam van het boek dat werd geopenbaard door Allah aan de laatste profeet Moehammed (saw). Het is tevens het laatste boek gezonden door Allah. Het is sindsdien overgeleverd van generatie op generatie tot vandaag, zonder dat er ook maar enige verandering in is gebeurd. Zo zal het ook worden overgeleverd aan de volgende generaties tot de dag des oordeels.

Allah heeft de Koran gestuurd als redding voor de gehele mensheid. Er staan niet alleen geboden in zoals de salaat (het gebed) of de zekaat (de armenbelasting). De Koran is een boek dat de mens alles leert wat hij nodig heeft om zo zijn leven vorm te geven. De Koran lezen, begrijpen en beleven staat gelijk aan het winnen van Allah’s tevredenheid.

De Koran bestaat uit 114 soera’s, vergelijkbaar met hoofdstukken, bestaande uit verzen.

Het woord ‘ahadieth’ is het meervoud van hadieth. Ahadieth zijn citaten van de profeet om de verzen uit de Koran te verduidelijken. Er zijn duizenden ahadieth. De moslim beschouwt deze als een gelegenheid om dichter bij de profeet te komen om zo de Koran beter te begrijpen. Ahadieth die vermeld staan in boeken van betrouwbare geleerden kunnen rekenen op ons aanzien.

Het geheel van de ahadieth wordt verwoord door het begrip soennah.

Anders uitgedrukt vormt de koran samen met de soennah de islam.

Zit je met een vraag?

Stel ze gerust!


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Copyright © 2020, Ontwikkeld door ANIVIA en MINIMA